top of page

latour

latour

Casa unifamiliar amb estructura de fusta massissa contalaminada sobre forjat sanitari de formigó. Execució de l' estructura en 2 dies. Acabat de façana de pedra del país i lames doblades de xapa cortén oxidada. Qualificació energètica A.

Una estufa de pellet situada a l'espai central de la vivenda garanteix el confort tèrmic els mesos més freds de l'hivern.

S'ha fet un seguiment del seu comportament tèrmic durant un any. Encara que s' usés com a segona residència el sistema constructiu garanteix que la temperatura interior no baixarà mai de 2º C als banys de la cara nord sense necessitat de suport energètic extern.

bottom of page