top of page
Balcó

el pla

Vivenda unifamiliar aïllada

Construcció d'una vivenda unifamiliar d'obra nova amb fusta  contralaminada i classe energètica 'A+'

Un gran balcó cobert a dues aigües fa de porxo sobre la cuina-menjador de la planta baixa que es pot obrir cap al jardí amb finestres correderes.

La sala d'estar té més privacitat situant-se sota una coberta de bigues de roure vistes amb cantonada envidriada 

S'accedeix a la planta superior per un doble espai amb l'escala i un balcó interior. Totes les parets són de fusta vista d'avet tractades amb cera

bottom of page