top of page

central

central

Vivenda unifamiliar entre mitgeres al nucli antic del poble d' Alp, fruit d'enderrocar l'antiga vivenda existent i construir l' estructura de nou amb fusta contralaminada afegint una planta lliure sotacoberta.

La nova estructura de fusta s'encaixa com un puzle entre les construccions veïnes. Parets, pisos i coberta formen una única envolvent sense bigues ni pilars. Aquesta carcassa es recobreix amb una gruixuda manta de fibra de fusta i s' aplaca amb l'antiga pedra de la casa enderrocada.

 

Representa un exercici de lligam entre modernitat i tradició, sostenibilitat i respecte a les preexistències.  Destaca l'espectacular planta lliure sotacoberta que permet aprofitar les reduïdes alçades laterals situant les finestres arran del terra

bottom of page