top of page

all

all

Petita casa unifamiliar de dues plantes en una franja de terreny allargada tocant a una mitgera molt alta.

Per tal d'aprofitar la profunditat de la parcel.la es decideix implantar la vivenda adosant-la a la mitgera i fent un garatge amb dues portes a mode de passera cap a la part enjardinada posterior.

S'aconsegueix minimitzar l'impacte de la mitgera veïna perque des de la vivenda no es veu i s'orienta la sala d' estar cap a l'escletja on es veu el campanar de l'església d' All.

La solució del garatge aconsegueix un espai molt versàtil vinculat a l'accés i lliga els espais del davant i darrera de la casa. Al fons de la parcel.la s' aprofita un antic paller de pedra com a magatzem

Estructura de fusta contralaminada recoberta amb pedra i xapa corten. Vivenda classe energètica 'A'

bottom of page