top of page
foto Oliver.jpg

Oliver Hansmann

Arquitecte

Arquitecte alemany llicenciat a Darmstadt, Alemanya l' any 1998. Funda el despatx ArquitectesCerdanya a Alp l' any 1999 amb l' arquitecta Roser Fabra i Puig.

 

Atent a l' arquitectura i construcció contemporànies i en constant procés formatiu, el seu interès per introduir noves tecnologies constructives energèticament eficients que permetin fer un disseny innovador li confereixen una segell propi diferenciat que s' ha anat consolidant al llarg dels anys.

 

​Li interessa el detall i la innovació formal,  l' experimentació artesanal amb nous materials i el control executiu a peu d' obra, fent de cada projecte una nova oportunitat per mostrar la millor arquitectura personalitzada amb l' emprempta de cada client. Parla català, castellà, anglès i alemany 

L'any 2017 funda l'empresa constructora especialitzada en la construcció amb fusta contralaminada  www.dashaus.cat  complementant el despatx d'arquitectura

bottom of page